THU HOANG HAIR

Dự án thiết kế , thi công hoàn thành 12/2022
Tổng diện tích sử dụng 180m2

Khách hàng THU HOANG HAIR
Hạng mục Dịch vụ thương mại
Vị trí công trình Đồng Xoài - Bình Phước
Ngày hoàn thành 1/2022
Chia sẻ