HAI BUN HAIR

Dự án được thiết kế hoàn thành 6/2022
Tổng diện tích sử dụng 80m2 cho 2 tầng

Khách hàng HAI BUN HAIR
Hạng mục Dịch vụ thương mại
Vị trí công trình Hà Nội
Ngày hoàn thành 6/2022
Chia sẻ

HÌNH ẢNH DỰ ÁN