GU HAIR SALON Q3

Dự án thi công hoàn thành 9/20203
Tổng diện tích sử dụng 280m2/3 tầng

Khách hàng GU HAIR SALON Q3
Hạng mục Dịch vụ thương mại
Vị trí công trình Quận 3 - TP HCM
Ngày hoàn thành 9/2023
Chia sẻ