EVITA HAIR

Dự án thiết kế hoàn thành 6/2023
Tổng diện tích sử dụng 80m2

Khách hàng EVITA HAIR
Hạng mục Dịch vụ thương mại
Vị trí công trình Hà Nội
Ngày hoàn thành 6/2023
Chia sẻ

HÌNH ẢNH DỰ ÁN