TH HOUSE

Dự án thiết kế thi công hoàn thành 12/2022
Tổng diện tích sàn 670m2

Khách hàng Mr.Thư
Hạng mục Căn hô chung cư
Vị trí công trình Đồng Xoài - Bình Phước
Ngày hoàn thành 12/2021
Chia sẻ