T.OCD APARTMENT

Dự án thiết kế thi công hoàn thành 12/2021
Tổng diện tích sử dụng 65m2

Khách hàng Mr. Tín
Hạng mục Căn hô chung cư
Vị trí công trình Quận 7 - TP HCM
Ngày hoàn thành 12/2021
Chia sẻ