RIO HOUSE

Dự án thiết kê hoàn thành 2/2022
Tổng diện tích đất hơn 4000m2
Tổng diện tích sử dụng 750m2

Khách hàng Mr. Tuấn
Hạng mục Căn hô chung cư
Vị trí công trình Đồng Xoài - Bình Phước
Ngày hoàn thành 2/2022
Chia sẻ