OHL APARTMENT

Dự án thiết kế thi công hoàn thành 8/2022
Tổng diện tích sử dụng 104m2

Khách hàng Mrs. Oanh
Hạng mục Căn hô chung cư
Vị trí công trình Bình Thạnh - HCM
Ngày hoàn thành 8/2022
Chia sẻ