NSL HOUSE

Dự án thiết kế hoàn thành 8/2023
Tổng diện tích sử dụng 315m2/3 Tầng
Tổng diện tích sân vườn 120m2

Khách hàng Mr. Cường
Hạng mục Căn hô chung cư
Vị trí công trình Thủ Đức - HCM
Ngày hoàn thành 8/2023
Chia sẻ