H2 HOUSE

Dự án thiết kế thi công hoàn thành 11/2022

Khách hàng Mr. Hiền
Hạng mục Căn hô chung cư
Vị trí công trình Hóc Môn - TP HCM
Ngày hoàn thành 11/2022
Chia sẻ