AV HOUSE

Dự án thiết kế thi công hoàn thành 9/2023
Tổng diện tích sử dụng 150m2 / 4 Tầng

Khách hàng Mr. Vinh
Hạng mục Căn hô chung cư
Vị trí công trình Tân Bình - HCM
Ngày hoàn thành 9/2023
Chia sẻ