2DT HOUSE

Dự án thiết kế hoàn thành 12/2021
Tổng diện tích sàn 480m2

Khách hàng Mr. Dương
Hạng mục Căn hô chung cư
Vị trí công trình Thủ Đức - HCM
Ngày hoàn thành 12/2021
Chia sẻ