VO THUAN HAIR

Dự án được thiết kế , thi công 12/2020 . Tổng diện tích sử dụng 150m2

Khách hàng VO THUAN HAIR
Hạng mục Dịch vụ thương mại
Vị trí công trình Hóc Môn - TP HCM
Ngày hoàn thành 12/2020
Chia sẻ