T&TR HAIR

Dự án thiết kế – thi công hoàn thành 8/2023
Tổng diện tích sử dụng 80m2/2 tầng

Khách hàng T&TR HAIR
Hạng mục Dịch vụ thương mại
Vị trí công trình Thủ Dầu Một - Bình Dương
Ngày hoàn thành 8/2023
Chia sẻ