TRAKY HAIR

Dự án thiết kế , thi công hoàn thành 6/2023
Tổng diện tích sử dụng 190m2/2 tầng

Khách hàng TRAKY HAIR
Hạng mục Dịch vụ thương mại
Vị trí công trình Quận 2 - TP HCM
Ngày hoàn thành 6/2023
Chia sẻ