TRAKY HAIR TĐ

Dự án thiết kế hoàn thành 8/2023
Tổng diện tích sử dụng 110m2

Khách hàng TRAKY HAIR TĐ
Hạng mục Dịch vụ thương mại
Vị trí công trình Thủ Đức - HCM
Ngày hoàn thành 8/2023
Chia sẻ

HÌNH ẢNH DỰ ÁN