TRAKY HAIR HN

Dự án thiết kế hoàn thành 7/2023
Tổng diện tích sử dụng 145m2/ 4 Tầng

Khách hàng TRAKY HAIR HN
Hạng mục Dịch vụ thương mại
Vị trí công trình Hà Nội
Ngày hoàn thành 7/2023
Chia sẻ