TRAKY HAIR CT

Dự án thiết kế hoàn thành 6/2023
Tổng diện tích sử dụng 120m2/ 2 Tầng

Khách hàng TRAKY HAIR CT
Hạng mục Dịch vụ thương mại
Vị trí công trình Cần Thơ
Ngày hoàn thành 6/2023
Chia sẻ