THUAN LVS HAIR

Dự án được thiết kế 7-8/2020 . Tổng diện tích sử dụng 120m2

Khách hàng THUAN LVS HAIR
Hạng mục Dịch vụ thương mại
Vị trí công trình Phú Nhuận - TP HCM
Ngày hoàn thành 8/2020
Chia sẻ

HÌNH ẢNH DỰ ÁN