TDP HAIR

Dự án thiết kế – thi công hoàn thành 4/2023
Tổng diện tích sử dụng 100m2/2 tầng

Khách hàng TDP HAIR
Hạng mục Dịch vụ thương mại
Vị trí công trình Bình Tân - HCM
Ngày hoàn thành 4/2023
Chia sẻ

HÌNH ẢNH DỰ ÁN