SILVER HAIR

Dự án thiết kế – thi công hoàn thành 8/2023
Tổng diện tích sử dụng 120m2

Khách hàng SLIVER HAIR
Hạng mục Dịch vụ thương mại
Vị trí công trình Quận 5 - TP HCM
Ngày hoàn thành 8/2023
Chia sẻ