SANG HAIR

Dự án được thiết kế hoàn thành 8/2022
Tổng diện tích sử dụng 80m2

Khách hàng SANG HAIR
Hạng mục Dịch vụ thương mại
Vị trí công trình Quận 4 - HCM
Ngày hoàn thành 8/2022
Chia sẻ

HÌNH ẢNH DỰ ÁN