SAMIE HAIR

Dự án được thiết kế – Thi công hoàn thành 4-6/2023
Tổng diện tích sử dụng 145m2/ 3 Tầng

Khách hàng SAMIE HAIR
Hạng mục Dịch vụ thương mại
Vị trí công trình Quận 10 - HCM
Ngày hoàn thành 4/2023
Chia sẻ