QUY PARIS HAIR

Dự án thiết kế , thi công hoàn thánh trong năm 2021
Tổng diện tích sử dụng 160m2

Khách hàng QUY PARIS HAIR
Hạng mục Dịch vụ thương mại
Vị trí công trình Hải Phòng
Ngày hoàn thành 8/2021
Chia sẻ

HÌNH ẢNH DỰ ÁN