NAM TRINH HAIR

Dự án hoàn thành 4/2020
Tổng diện tích sử dụng 80m2 cho 1 Tầng

Khách hàng NAM TRINH HAIR
Hạng mục Dịch vụ thương mại
Vị trí công trình Thủ Đức - HCM
Ngày hoàn thành 4/2020
Chia sẻ

HÌNH ẢNH DỰ ÁN