Nam Lee Store

Dự án thiết kế – thi công hoàn thành 4/2023
Tổng diện tích sử dụng 320m2

Khách hàng Nam Lee Store Shop Thời Trang Nam
Hạng mục Dịch vụ thương mại
Vị trí công trình Thủ Dầu 1 - TP Bình Dương
Ngày hoàn thành 3/2023
Chia sẻ