MODLA HAIR

Dự án thiết kế , thi công hoàn thành 6/2022 tại LÀO
Tổng diện tích sử dụng 120m2

Khách hàng MODLA HAIR
Hạng mục Dịch vụ thương mại
Vị trí công trình Lào
Ngày hoàn thành 6/2022
Chia sẻ