MINH HY HAIR

Dự án thiết kế hoàn thành 2/2023
Tổng diện tích sử dụng 120m2 3 tầng

Khách hàng MINH HY HAIR
Hạng mục Dịch vụ thương mại
Vị trí công trình Quận 3 - TP HCM
Ngày hoàn thành 2/2023
Chia sẻ