LUCKY HAIR

Dự án thiết kế , thi công hoàn thành 10/2022
Tổng diện tich sử dụng 160m2

Khách hàng LUCKY HAIR
Hạng mục Dịch vụ thương mại
Vị trí công trình Pleiku - Gia Lai
Ngày hoàn thành 8/2022
Chia sẻ