ITLUSSO Store

Dự án thiết kế hoàn thành 8/2022
Tổng diện tích sử dụng 130m2 / 2 Tầng

Khách hàng ITALUSSO Store
Hạng mục Dịch vụ thương mại
Vị trí công trình Quận 1 - TP HCM
Ngày hoàn thành 8/2022
Chia sẻ