HAIROIN HAIR

Dự án được thiết kế , thi công hoàn thành 9/2022
Tổng diện tích sử dụng 120m2 cho 2 tầng

Khách hàng HAIROIN HAIR
Hạng mục Dịch vụ thương mại
Vị trí công trình Quận 1 - TP HCM
Ngày hoàn thành 9/2022
Chia sẻ