HA HAIR

Dự án được thiết kế – thi công 8/2023
Tổng diện tích sử dụng 50m2

Khách hàng HA HAIR
Hạng mục Dịch vụ thương mại
Vị trí công trình Thủ Đức - HCM
Ngày hoàn thành 8/2023
Chia sẻ