GU HAIR

Dự án thiết kế – thi công hoàn thảnh 6/2023
Tổng diện tích sử dụng 180m2/2 tầng

Khách hàng GU HAIR
Hạng mục Dịch vụ thương mại
Vị trí công trình Hà Nội
Ngày hoàn thành 6/2023
Chia sẻ