GU HAIR Q1

Dự án thiết kế , thi công hoàn thành 6/2021
Tổng diện tích sử dụng 180m2 cho 3 tầng

Khách hàng GU HAIR Q1
Hạng mục Dịch vụ thương mại
Vị trí công trình Quận 1 - TP HCM
Ngày hoàn thành 6/2021
Chia sẻ