GU HAIR HN

Dự án thiết kế , thi công hoàn thành 8/2022
Tổng diện tích sử dụng 180m2 cho 3 tầng

Khách hàng GU HAIR HN
Hạng mục Dịch vụ thương mại
Vị trí công trình Hà Nội
Ngày hoàn thành 8/2022
Chia sẻ

HÌNH ẢNH DỰ ÁN