GU HAIR

Dự án thiết kế – thi công hoàn thành 9/2023
Tổng diện tích sử dụng 240m2/3 Tầng

Khách hàng GU HAIR Q3
Hạng mục Dịch vụ thương mại
Vị trí công trình Quận 3 - TP HCM
Ngày hoàn thành 9/2023
Chia sẻ