DUONG TRAN HAIR

Dự án được thiết kế hoàn thành 7/2022
Tổng diện tích sử dụng 200m2 cho 2 tầng

Khách hàng DUONG TRAN HAIR
Hạng mục Dịch vụ thương mại
Vị trí công trình Phước Long - Bình Phước
Ngày hoàn thành 7/2022
Chia sẻ