DUC HAI HAIR

Dự án thiết kế – thi công hoàn thành 9/2023
Tổng diện tích sử dụng 40m2

Khách hàng DUC HAI HAIR
Hạng mục Dịch vụ thương mại
Vị trí công trình Vũng Tàu
Ngày hoàn thành 9/2023
Chia sẻ

HÌNH ẢNH DỰ ÁN