DONG PHUONG HAIR

Dự án được chúng tôi tư vấn thiết kế 7-8/2020 . Tổng diện tích sử dụng khoảng 80m2

Khách hàng DONG PHUONG HAIR
Hạng mục Dịch vụ thương mại
Vị trí công trình TP Thủ Đức
Ngày hoàn thành 8/2020
Chia sẻ

HÌNH ẢNH DỰ ÁN