CUONG HAIR

Dự án được thiết kế , thi công hoàn thành 6/2021
Tổng diện tích sử dụng 180m2

Khách hàng CUONG HAIR
Hạng mục Dịch vụ thương mại
Vị trí công trình Quận 2 - HCM
Ngày hoàn thành 6/2021
Chia sẻ

HÌNH ẢNH DỰ ÁN