CAOGIALOC ACADEMY HN

Dự án được thiết kế , thi công hoàn thành 6/2021
Tổng diện tích sử dụng 250m2

Khách hàng CAOGIALOC ACADEMY
Hạng mục Dịch vụ thương mại
Vị trí công trình Hà Nội
Ngày hoàn thành 6/2021
Chia sẻ