BASS HAIR

Dự án thiết kế , thi công hoàn thành 9/2022
Tổng diện tích sử dụng 240m2 cho 3 tầng

Khách hàng BASS HAIR
Hạng mục Dịch vụ thương mại
Vị trí công trình Quận 1 - TP HCM
Ngày hoàn thành 8/2022
Chia sẻ