ASTISTRY HAIR

Dự án tư vấn thiết kế hoàn thành 8/2023
Tổng diện tích sử dụng 120m2/ 2 tầng

Khách hàng ASTISTRY HAIR
Hạng mục Dịch vụ thương mại
Vị trí công trình Bình Tân - HCM
Ngày hoàn thành 8/2023
Chia sẻ