AKEY Store

Dự án thiết kế – thi công hoàn thành 8/2022
Tổng diện tích sử dụng 120m2/2 Tầng

Khách hàng AKEY Store Shop Thời Trang Nam
Hạng mục Dịch vụ thương mại
Vị trí công trình Quận 5 - TP HCM
Ngày hoàn thành 9/2022
Chia sẻ